top of page
Collaboration with The Fringe Club

Collaboration with The Fringe Club

Still Wind - Christopher Doyle x Xu Jing Joint Exhibition 12.2015

Collaboration with The Fringe Club

Collaboration with The Fringe Club

Double Vision - Yang Kai x Lau Hok Shing 3.2015

Collaboration with Art Project CZ

Collaboration with Art Project CZ

Frog King Solo Exhibition Shang Hai 11.2015

Collaboration with Shaolin Temple UK

Collaboration with Shaolin Temple UK

Zen Bodhi Contemporary Art Exhibition - Huang Wei Solo Exhibition 08.2015

Collaboration with The Fringe Club

Collaboration with The Fringe Club

Now and Then: Contemporary Ink vs Antiquities: Hung Keung, Frog King, Kum Chi Keung, Lee Jung Woong, Leung Ka Yin, Li Hui, Liu Dan, Master of the Water, Pine and Stone Retreat, Annysa Ng, Qin Feng, Qiu Zhi Jie, Tsang Chui Mei, Wong San Ching, Wong Shun Kit, Xiang Yang, Xu Bing, Xu Lei, Zhang Huan, Zhou Chun Ya 10.2013

Collaboration with The Fringe Club

Collaboration with The Fringe Club

Squares & Circles in May - Chen Jun, Peggy Chan , Zhan Yang , Hou Yong, Huang Wei, Shen Liang, Zhou Jinhua, Qin Feng 5.2015

Collaboration with The Fringe Club

Collaboration with The Fringe Club

Joyful Ink - Joint exhibition of Song Yonghong & Li Jin 05. 2014

Collaboration with The Fringe Club

Collaboration with The Fringe Club

Now and Then: Contemporary Ink vs Antiquities: Hung Keung, Frog King, Kum Chi Keung, Lee Jung Woong, Leung Ka Yin, Li Hui, Liu Dan, Master of the Water, Pine and Stone Retreat, Annysa Ng, Qin Feng, Qiu ZhiJie, Tsang Chui Mei, Wong San Ching, Wong Shun Kit, Xiang Yang, Xu Bing, Xu Lei, Zhang Huan, Zhou Chun Ya 10.2014

bottom of page